ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


https://www.box.com/s/837c8f01631978d3d6ec


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (κεφ 1 & 7)
https://www.box.com/s/55343e6a0e305233bf4f


Ερωτήσεις κεφ7: ερειστικο σύστημα
https://www.box.com/s/9890c8efcf9a6ec86df8


ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΚΕΦ.7 : ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(1η διδακτική ώρα) ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΣΤΑ
για να δείτε ή να κατεβάσετε τις διαφάνεις υποστήριξης του σχέδιου μαθήματος της 1ης διδακτικής ώρας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, στη συνέχεια αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας και κάντε doawload
https://www.box.com/s/4175f7d97eb24eb30ab0
ΣΤΟΧΟΙ: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενώτητας θα πρέπει ο μαθητής να γνωρίζει ότι τα οστά είναι ζωντανά όργανα, να μπορεί να περιγράφει τη δομή των οστών και τον αιμοποιητικό τους ρόλο και αναγωρίζει τα μακρά, βραχέα και πλατά οστά.
ΦΑΣΗ 1
* Παρουσιάζουμε τις διαφάνειες 1 και 2 και ρωτάμε τους μαθητές ΄΄τι παρουσιάζουν οι παραπάνω φωτογραφίες΄΄ και περιμένουμε την απάντηση ΄΄είναι ακτινογραφίες και παρουσιάζουν κάποια από τα οστά του ανθρώπινου οργανισμού΄΄. Στη συνέχεια ρωτάμε αν ΄΄τα οστά αποτελούν χωντανά όργανα του οργανισμού μας ή αν είναι νεκρή ανόργανη ύλη΄΄ περιμένοντας ότι κάποιοι μαθητές θα απαντήσουν σωστά και κάποιοι θα απαντήσουν ότι τα οστά είναι νεκρή ύλη.
* Υπενθυμίζουμε στους μαθητές ότι στο προηγούμενο μάθημα (κεφ1) συζητήσαμε για τα κύτταρα, τους ιστούς και την οργάνωση αυτών σε όργανα και ότι τελικά οι οργανισμοί είναι συστήματα οργάνων που συνεργάζονται μεταξύ τους παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις διαφάνειες 3-4 και 5 υπενθυμίζοντας στους μαθητές ότι ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία και διακρίνεται σε συνδετικό, χόνδρινο και οστίτη ιστό καθώς και ότι το αίμα είναι ένας τύπος συνδετικού ιστού (όλοι οι παραπάνω ιστοίαποτελούνται από ζωντανά κύτταρα).
* Παρουσιάζουμε τη διαφάνεια 6, Το ερειστικό σύστημα περιλαμβάνει τα οστά,τα οποία συνδεόμενα στις αρθρώσεις σχηματίζουν το σκελετό.
* Ρωτάμε τους μαθητές αν γνωρίζουν γιατί το παραπάμω σύστημα οργάνων ονομάζεται ερειστικό και παρουσιάζουμε τη διαφάνεια 7.
ΦΑΣΗ 2
* Εξηγούμε ότι το ερειστικό σύστημα περιλαμβάνει τα οστά, τα οποία συνδεόμενα στις αρθρώσεις σχηματίζουν το σκελετό, διαφ.8
* Προσπαθούμε με συζήτηση με τους μαθητές να τους οδηγήσουμε να ανακαλύψουν ποιός είναι ο ρόλος του σκελετού στους οργανισμούς και να περιγράψουν τις λειτουργίες του, διαφ.9
ΦΑΣΗ 3
* Προχωράμε στην περιγραφή της δομής των οστών, την ταξινόμηση τους σε μακρά, βραχέα και πλατιά και τονίζουμε ιδιαίτερα τον αιμοποιητικό ρόλο του μυελού των οστών, διαφ. 15-16-17-18.
(2η διδακτική ώρα) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
για να δείτε ή να κατεβάσετε τις διαφάνεις υποστήριξης του σχέδιου μαθήματος της 2ης διδακτικής ώρας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, στη συνέχεια αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας και κάντε doawload
https://www.box.com/s/a276a13306c67c502b75
(3η διδακτική ώρα) ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
για να δείτε ή να κατεβάσετε τις διαφάνεις υποστήριξης του σχέδιου μαθήματος της 3ης διδακτικής ώρας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, στη συνέχεια αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας και κάντε doawload
https://www.box.com/s/8448a92a99219c6e6c60
(4η διδακτική ώρα) ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
για να δείτε ή να κατεβάσετε τις διαφάνεις υποστήριξης του σχέδιου μαθήματος της 4ης διδακτικής ώρας κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, στη συνέχεια αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας και κάντε doawload
https://www.box.com/s/133c0d26937f7d860f04
quiz γνώσεων στη ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Καθώς προχωράμε στη διδασκαλία της ύλης σε αυτό το σημείο θα παρουσιάζουμε ερωτήσεις με τη μορφή quiz ελέγχου των γνώσεων σας.
ΚΕΦ 1, Από το κύτταρο στον οργανισμό: για να απαντήσετε on line κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, στη συνέχεια αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας και κάντε doawload
http://www.freefilehosting.net/bioalykkef1_1
ΚΕΦ 7, Eρειστικό Σύστημα: για να απαντήσετε on line κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, στη συνέχεια αντιγράψτε τον κωδικό ασφαλείας και κάντε doawload
http://www.freefilehosting.net/kef7ereistikosystyma
Ερωτήσεις κεφ1: από το κύτταρο στον οργανισμό

 http://adf.ly/9GtyQ