Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ