Βιολογία Γ Λυκείου γενικής παιδείας - Φύλλα εργασίας (Μικροοργανισμοί Α)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ γ' ΛΥΚΕΙΟΥ γενικής παιδείας.

1.2 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – Α΄ ΜΕΡΟΣ: Πρωτόζωα, Μύκητες

1) Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν στους παρακάτω εννοιολογικούς χάρτες.

Ταξινόμηση μικροοργανισμών ανάλογα το είδος του κυττάρου τους.
Που ζούν οι μικροοργανισμοί; Ταξινόμηση μικροοργανισμών σε σχέση με τον
άνθρωπο.

2) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Η κάντιντα η λευκάζουσα, ανάλογα με το ......................................... που προσβάλλει, μπορεί να προκαλέσει πνευμονική ........................................, κολπίτιδα, .................................................
Τα δερματόφυτα αποτελούν μια ειδική κατηγορία ........................................ που προσβάλλουν το δέρμα, ιδιαίτερα το τριχωτό μέρος της ................................., αλλά και τις μεσοδακτύλιες περιοχές των ποδιών προκαλώντας .......................................... και έντονο ..................................................
3) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης I με τους όρους της στήλης II.
στήλη I                                                     στήλη II
δερματόφυτα                                                ασθένεια του ύπνου
πλασμώδιο                                                   τοξόπλασμα
τρυπανόσωμα                                               μύκητες
βακτήρια                                                       κουνούπια
πρωτόζωο

4) Η παρακάτω πρόταση είναι λάθος. Να την διατυπώσετε σωστά χωρίς όμως να αλλάξετε τις λέξεις που είναι υπογραμισμένες.
Στους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς ανήκουν τα βακτήρια και οι μύκητες, ενώ στους προκαρυωτικούς τα πρωτόζωα.

5) Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος;
α) Μικροοργανισμοί ή μικρόβια χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί που έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1 mm.
β) Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι περνούν ένα μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου άλλου οργανισμού χαρακτηρίζονται σαν ξενιστές.
γ) Η ιστολυτική αμοιβάδα είναι πρωτόζωο.
δ) Το πλασμώδιο μεταδίδεται με τα κουνούπια και προκαλεί την ασθένεια του ύπνου.
ε) Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισμοί.
στ) Όλοι οι μικροοργανισμοί περνούν όλη τους τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον.

6) Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί είναι:
α) Τα βακτήρια και οι μύκητες.
β) Τα πρωτόζωα και οι μύκητες.
γ) Τα πρωτόζωα και οι ιοί.
δ) Οι μύκητες και τα βακτήρια.

7) Ποιός από του παρακάτω μικροοργανισμούς μεταδίδεται με τα κουνούπια και προκαλεί ελονοσία;
α) Το πλασμώδιο.
β) Το τοξόπλασμα.
γ) Το τρυπανόσωμα.
δ) Η ιστολυτική αμοιβάδα.

8) Τα δερματόφυτα είναι:
α) Φυτά.
β) Ζωϊκοί οργανισμοί.
γ) Μύκητες.
δ) Βακτήρια.

9) Να αναφέρετε τρία παθογόνα πρωτόζωα, ποιές ασθένειες προκαλούν αυτά και πως μεταδίδονται στον άνθρωπο.

10) Τι είναι τα δερματόφυτα;