Βιολογία Γ Λυκείου γενικής παιδείας - Φύλλα εργασίας (Μικροοργανισμοί Β)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ γ' ΛΥΚΕΙΟΥ γενικής παιδείας.

1.2 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – B΄ ΜΕΡΟΣ: Βακτήρια – Ιοί

1) Ένας βιολόγος παρατήρησε με το μικροσκόπιο κάποια βακτήρια τα οποία φαίνονταν όπως στην διπλανή εικόνα.
Αυτά τα βακτήρια ανήκουν:

α) στα σπειρύλλια.
β) στους κόκκους.
γ) στους βάκιλους.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.

2) Ο σταφυλόκοκκος έχει σχήμα:
α) ελικοειδές.
β) σφαιρικό.
γ) ράβδοειδές.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.

3) Οι μικροοργανισμοί που φαίνονται στη διπλαμή φωτογραφία από μικροσκόπιο ανήκουν:
α) στα πρωτόζωα.
β) στους μύκητες.
γ) στα βακτήρια.
δ) στους ιούς.
Και θα πρέπει επίσης να:
α) διαθέτουν και πλασμίδια.
β) διαθέτουν οργανωμένο πυρήνα.
γ) έχουν έλυτρο λιποπρωτεϊνικής φύσεως.
δ) έχουν γενετικό υλικό RNA.

4) Οι ιοί:
α) έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1 mm.
β) έχουν μέγεθος 20 έως 250 nm.
γ) διαθέτουν πλασμίδια.
δ) το καψίδιο τους είναι λιποπρωτεϊνικής φύσεως.


5) Στη φωτογραφία απεικονίζεται σχηματικά το βακτήριο Ε. Coli.
α) Τι σημαίνει ότι το βακτήριο αυτό ανήκει στα δυνητικά παθογόνα για τον άνθρωπο βακτήρια;
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
β) Τι γνωρίζετε για την αναπαραγωγή των βακτηρίων;
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................