Βιολογία Γ Λυκείου γενικής παιδείας- Φύλλο εργασίας (Ομοιόσταση)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ γ' ΛΥΚΕΙΟΥ γενικής παιδείας.1.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ1. Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν.
α) Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν ομοιοστατικοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν:
τη .................................................. του σώματος (δέρμα), • τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο ........................., • το pΗ του αίματος, που πρέπει να είναι σταθερό στο ..........................., • τα επίπεδα του ..................................... στο αίμα. • το ................................................................................ το οποίο είναι ένας ειδικός ομοιοστατικός μηχανισμός.
β) Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση διάφορων ..................................................... Τέτοιες διαταραχές μπορεί να οφείλονται σε παθογόνους ...................................................., σε ακραίες ........................................... των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, ακτινοβολίες, διαθεσιμότητα οξυγόνου), ενώ συχνά είναι απόρροια του ......................... .............................................. (κάπνισμα, αλκοόλ κτλ.).

2. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος;
α) Ο άνθρωπος ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται.
β) Ο άνθρωπος διαθέτει μηχανισμούς που διατηρούν σταθερό το εσωτερικό του περιβάλλον.
γ) Ομοιόσταση ονομάζεται η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού να μεταβάλλει τις συνθήκες στο εσωτερικό του ανάλογα με τις μεταβολές του εξωτερικού του περιβάλλοντος.
δ) Η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα του ανθρώπινου οργανισμού παραμένει σταθερή γιατί ρυθμίζεται από ομοιοστατικό μηχανισμό.
ε) Η θερμοκρασία του ανθρώπινου οργανισμού μεταβάλλεται συνεχώς, ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.
στ) Το pH του αίματος του ανθρώπινου οργανισμού πρέπει να είναι σταθερό στο 4,7.
ζ) Όλες οι ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς.

3. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί στθερές τις συνθήκες στο εσωτερικό του παρά τις εξωτερικές μεταβολές ονομάζεται:
α) Ομοιοπαθητική.
β) Ομοιόσταση.
γ) Ομοιομορφία.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

4. Μικροοργανισμοί ή μικρόβια χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί που
α) έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1 mm.
β) έχουν μέγεθος 0,1 mm.
γ) δεν είναι ορατοί με το μικροσκόπιο.
δ) προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο.

5. Οι θερμουποδοχείς του δέρματος μας, δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωμάτια που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, βρίσκονται:
α) στον εγκέφαλο.
β) στο αίμα.
γ) στο κέντρο γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου.
δ) στο δέρμα.


6. Να αναφέρετε 5 λειτουργίες που ρυθμίζονται από τους ομοιοοτατικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού.

7. Τι προκαλεί η διαταραχή της ομοιόστασης και πού μπορεί να οφείλονται τέτοιες διαταραχές;

8. Σι μπορεί να συμβεί εάν ο οργανισμός μας δεν αντιδράσει ώστε να αποκαταστήσει μια διαταραχή της ομοιόστασης;

9. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ομοιοοτατικού μηχανισμού στον άνθρωπο είναι ο μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος στους 36,6°C. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που βρεθούμε σε ένα χώρο με θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 36,6°C, η θερμότητα που φθάνει συνεχώς από το περιβάλλον στο σώμα μας τείνει να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του. Ωστόσο η αύξηση αυτή δε συμβαίνει, εξαιτίας μιας σειράς διαδοχικών αντιδράσεων. Να τοποθετήσετε τις αντιδράσεις με τη χρονική σειρά που συμβαίνουν.

Α) ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΣΟΣ (έκκριση ιδρώτα και διαστολή αγγείων)

Β) ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (κέντρο γενικών αισθήσεων)

Γ) ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Δ) ΘΕΡΜΟΫΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ειδικά νευρικά σωμάτια)