ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαγωνίσματα χημείας γ΄ γυμνασίου α΄ τριμήνου 2014-15 Εσπερινού Γυμνασίου...........

διαγώνισμα 1      και    διαγώνισμα 2