Διαγώνισμα βιολογίας θετικής κατεύθυνσηςΒΙΟΛΟΓΙΑ γ΄ Λυκείου – θετικής κατεύθυνσης 4o & 5o κεφάλαιο Όνομα: ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. Α1. Το πλασμίδιο είναι α. δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA. β. δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA. γ. δίκλωνο κυκλικό μόριο RNA. δ. δίκλωνο γραμμικό μόριο RNA. (μονάδες 5) Α2. Ο φορέας κλωνοποίησης είναι α. ειδικό ένζυμο που αποκόπτει γονίδια. β. ένα μόριο DNA όπως για παράδειγμα ένα πλασμίδιο. γ. ένας οργανισμός που έχει υποστεί κλωνοποίηση. δ. κρατικός φορέας που ελέγχει τις κλωνοποιήσεις. (μονάδες 5) Α3. Τα βακτηριακά ένζυμα που κόβουν το δίκλωνο DNA σε συγκεκριμένες θέσεις ονομάζονται α. DNA πολυμεράσες. β. DNA δεσμάσες. γ. περιοριστικές ενδονουκλεάσες. δ. RNA πολυμεράσες. (μονάδες 5) Α4. Ένα άτομο που ανήκει στην ομάδα αίματος ΑΒ έχει γονότυπο: α. ΙΑΙΒ β. ii γ. ΙΒi δ. IAi (μονάδες 5) Α5. Ο γονότυπος αναφέρεται α. στο σύνολο των χαρακτήρων ενός οργανισμού. β. στο σύνολο των αλληλόμορφων γονιδίων ενός οργανισμού. γ. στον αριθμό των φυλετικών χρωμοσωμάτων του οργανισμού. δ. στον αριθμό των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων του οργανισμού. (μονάδες 5) ΘΕΜΑ Β Β1. Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή με Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα, τα οποία κόβουν το DNA σε ορισμένες περιοχές. β. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA και το κόβουν σε ορισμένη θέση. γ. Η απομόνωση των περιοριστικών ενδονουκλεασών επέτρεψε στους ερευνητές να αναπτύξουν την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA. δ. Ως φορέας κλωνοποίησης χρησιμοποιείται DNA ευκαρυωτικών κυττάρων. ε.Ως φορείς κλωνονοποίησης χρησιμοποιούνται πλασμίδια, βακτηριοφάγοι και ιοί. στ. Με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA μπορούμε να ερευνήσουμε αλλά και να τροποποιήσουμε το γενετικό υλικό. ζ. Με επίδραση μιας συγκεκριμένης περιοριστικής ενδονουκλεάσης έχει ως αποτέλεσμα όλα τα κομμάτια DNA, που προκύπτουν από τη δράση της, να έχουν το ίδιο μήκος και να κωδικοποιούν τις ίδιες πληροφορίες. η. Με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR αντιγράφουμε ειδικές αλληλουχίες DNA in vitro. (μονάδες 8) Β2. Ένα κύτταρο αποτελείται από 3 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων, σε κάθε ένα από τα οποία βρίσκονται τα γονίδια Κκ, Λλ, μμ. αντίστοιχα. Πόσα είδη γαμετών θα σχηματίσει αυτό το κύτταρο και ποιά; (μονάδες 8) Β3. Τι είναι αλληλόμορφα γονίδια, τι είναι πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια και τι συνεπικρατή γονίδια; (μονάδες 9) ΘΕΜΑ Γ Δίνεται το παρακάτω πεπτίδιο που παράγεται από ένα βακτήριο: HOOC−μεθειονίνη−αλανίνη−σερίνη−ασπαραγίνη−μεθειονίνη−NH2 Γ1. Να γράψετε το τμήμα του δίκλωνου DNA που κωδικοποιεί το παραπάνω πεπτίδιο. (μονάδες 8) Γ2. Να ορίσετε το 5΄ και 3΄ άκρο κάθε αλυσίδας και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 8) Γ3. Να καθορίσετε την κωδική και τη μη κωδική αλυσίδα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 9) Δίνονται τα κωδικόνια : αλανίνη→ GCU, ασπαραγίνη→ AAU, μεθειονίνη→ AUG, σερίνη→ UCU. Το κωδικόνιο λήξης είναι το: UGA. ΘΕΜΑ Δ Μητέρα με φυσιολογική όραση και ομάδα αίματος Β αποκτά δύο παιδιά με έναν άνδρα με φυσιολογική όραση. Το κορίτσι έχει ομάδα αίματος ΑΒ, ενώ το αγόρι ομάδα αίματος Ο. Το ένα από τα δύο παιδιά πάσχει από μερική αχρωματοψία στο πράσινο – κόκκινο. Γ1. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των γονέων και των παιδιών ως προς τους δύο χαρακτήρες (μονάδες 6). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). (μονάδες 12) Γ2. Ποιο από τα δύο παιδιά δεν έχει φυσιολογική όραση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 13)