Εισαγωγή – Γενικά για τα μακρομόρια – Αμινοξέα και πρωτεΐνες.