Το ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα της Β' Λυκείου που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος