Βιολογία Α΄ Γυμνασίου, διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου/ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ