ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑ 1 Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1) Η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό ονομάζεται: α. πήξη β. τήξη γ. εξάχνωση δ. υγροποίηση 2) Η μετατροπή ενός υγρού σε στερεό ονομάζεται: α. πήξη β. τήξη γ. εξάχνωση δ. συμπύκνωση 3) Σε θερμοκρασία χαμηλότερη από το σημείο πήξης οι ουσίες βρίσκονται σε: α. αέρια κατάσταση. β. στερεή κατάσταση. γ. υγρή κατάσταση. δ. άλλες φορές υγρή και άλλες αέρια κατάσταση. 4) Το βρώμιο, σε πίεση 1 atm, έχει σημείο τήξης -7oC και σημείο ζέσης 58oC. Σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκεται το βρώμιο σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 25oC; α. αέρια κατάσταση. β. στερεή κατάσταση. γ. υγρή κατάσταση. δ. άλλες φορές υγρή και άλλες αέρια κατάσταση. 5) Για να παρασκευάσουμε 100 g ζαχαρόνερου με περιεκτικότητα 5% W/W, διαλύουμε: α. 5 g ζάχαρης σε 105 g νερού β. 5 g ζάχαρης σε 100 g νερού γ. 5 g ζάχαρης σε 95 g νερού γ. 10 g ζάχαρης σε 90 g νερού 6) Σε 150 g διαλύματος υπάρχουν 6 g διαλυμένης ουσίας. Το διάλυμα έχει περιεκτικότητα: α. 6% w/w β. 9% w/w γ. 3% w/w δ. 4% w/w 7) Σε 200 g υδατικού διαλύματος 2% W/W υπάρχουν: α. 4 g διαλυμένης ουσίας β. 198 g νερού γ. 196 g νερού δ. 1 g διαλυμένης ουσίας 8) Στην % W/V περιεκτικότητα το σύμβολο ν στον παρονομαστή εκφράζει α. τον όγκο του διαλύτη β. τον όγκο της διαλυμένης ουσίας γ. τον όγκο του διαλύματος δ. τίποτε από τα παραπάνω 9) Στην % W/V περιεκτικότητα το σύμβολο w στον αριθμητή εκφράζει α. τον όγκο του διαλύτη β. τη μάζα της διαλυμένης ουσίας γ. τη μάζα του διαλύματος δ. τη μάζα του διαλύτη 10) Σε 200 mL υδατικού διαλύματος 4% W/V υπάρχουν: α. 2 g διαλυμένης ουσίας β. 4 g διαλυμένης ουσίας γ. 8 g διαλυμένης ουσίας δ. τίποτα από τα παραπάνω 11) Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θα σχηματιστεί διάλυμα; α. κατά τη προσθήκη νερού σε λάδι β. κατά την ανάμιξη ζάχαρης με καφέ γ. κατά τη προσθήκη ζάχαρης σε νερό δ. κατά την ανάμιξη ζεστού και κρύου νερού 12) Σε 200 mL συμπυκνωμένου χυμού πορτοκαλιού περιεκτικότητας 40% W/V σε φυσικό χυμό προσθέτουμε νερό μέχρι τελικό όγκο 400 mL. Πόση είναι η % W/V περιεκτικότητα του αραιωμένου χυμού σε φυσικό χυμό; α. 20% W/V β. 60% W/V γ. 80% W/V δ. 40% W/V 13) Διαθέτουμε δύο διαλύματα αλατόνερου, το διάλυμα Δ1 με περιεκτικότητα σε αλάτι 3% w/V και το διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα σε αλάτι 10% w/V. Ποιά θα είναι η περιεκτικότητα του διαλύματος (Δ) που προκύπτει με την ανάμιξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2; α. 13% W/V β. 10% W/V γ. 7 % W/V δ. 2 % W/V 14) Πόσα g νερού πρέπει να αναμιχθούν με 12 g αλατιού για να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 4% W/W; α. 288 g β. 8 g γ. 88 g δ. 104 g ΘΕΜΑ 2 1) Πόσα g αλατιού υπάρχουν διαλυμένα σε 800 mL αλατόνερου (διάλυμα Δ1) με περιεκτικότητα σε αλάτι 2 w/v; 2) Πόσα g αλατιού υπάρχουν διαλυμένα σε 200 mL αλατόνερου (διάλυμα Δ2) με περιεκτικότητα σε αλάτι 2 w/v; 3) Ποιά θα είναι η περιεκτικότητα του διαλύματος (Δ) που προκύπτει με την ανάμιξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2;